Clip ghế xếp thư giãn Minh Phú

GHẾ XẾP THƯ GIÃN MINH PHÚ 2018

Trên kênh VTV HYUNDAI Home Shopping

 

 

 

 

 

GHẾ XẾP THƯ GIÃN MINH PHÚ 2017

Trên kênh Sao Nam Home Shopping

Trên kênh HTV Coop Home Shopping